д-р Светослава Кърпарова

Д-р Светослава Кърпарова

Д-р Светослава Кърпарова

Ръководител проекти и Бизнес развитие

Ръководител проекти и Бизнес развитие

Средно образование: Хуманитарна гимназия "Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив с профил международен туризъм с немски език, машинопис и стенография

Магистър-лекар: Медицински университет Пловдив, магистър-лекар

Има натрупан многогодишен опит в сферата на търговия с медицинска апаратура и оборудване - технологични решения, иновации, придружаващ консуматив, контрастни вещества и медикаменти в областите Образна диагностика, Клинична лаборатория, Офталмология и микрохирургия, Анестезиология и реанимация, Инвазивна кардиология, Онкология и радиохирургия, Неонатология, Хирургия, Стерилизационно и общоболнично оборудване, Болнична фармация.

Работила е като Директор на екип за продажби на медицинска апаратура и оборудване и е била проектен лидер на концепцията OMNIS® на Софарма Трейдинг- патентовано име на първият в България проект, касаещ цялостен алгоритъм по проектиране, разработване и осъществяване на пакетни сделки и проекти до ключ в сферата на здравеопазването.

Членства

  • Български лекарски съюз
  • Българската хомеопатична организация

Отличия и награди

  • Носител на международното отличие International Sales Champion 2005, Sanofi-Aventis, France
  • Носител на наградата Successful performance 2006, Pfizer, USA

Курсове / Сертификати

    Завършен европейски курс по умения за продажби, преговори и презентации.

    Преминала е обучения и е сертифицирана в темите Управление на проекти, Национален и международен бизнес етикет за професионалисти, Управление на представянето - развитие на човешките ресурси, Ефективно водене на преговори, Лекарствена безопасност и докладване на нежелани лекарствени реакции, Администриране на документация по Закона за обществените поръчки, Сливания и придобивания, Подходи за комуникация, влияние и управление на взаимоотношенията, Коучинг и лидерство.

    Дипломиран Клиничен хомеопат към Медицински университет София и Европейската школа по клинична хомеопатия.

Чужди езици

Английски Език

РАЗБИРАНЕ
Слушане: C1Четене: C1
Говорене
Участие в разговор: C1
Самостоятелно устно изложение: C1
Писане
Писане: C1

Немски Език

РАЗБИРАНЕ
Слушане: A2Четене: A2
Говорене
Участие в разговор: A2
Самостоятелно устно изложение: A2
Писане
Писане: A2

Руски Език

РАЗБИРАНЕ
Слушане: B2Четене: B2
Говорене
Участие в разговор: B2
Самостоятелно устно изложение: B2
Писане
Писане: B2